افتخارات


ناشر برگزیده 1384

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

ناشر برگزیده دراختتامیه هجدهمین نمایشگاه های بین المللی کتاب تهران ودریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر حداد عادل رییش مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر احمد مسجد جامعی در اردیبهشت سال 1384


ناشر برگزیده کشوری 1389

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- اردیبهشت سال 1389


ناشر شایسته تقدیر1392

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani
حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دریافت لوح تقدیر ازجناب آقای دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ناشر شایسته تقدیر کشور 1392 دراختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت سال 1393


ناشر برگزیده 1397

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر جهانگیری معاون رییس جمهور و جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ناشر برگزیده سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – اردیبهشت سال 1397بازدید و تقدیررییس جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani
حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

بازدید و تقدیر جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور از فعالیت های نشر مرسل


تقدیرنامه ها

تقدیر سازمان کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به مناسبت نشرو تحویل کتاب” روشهای فرزندپروری با رویکرد دینی”


تقدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان به مناسبت شرکت تاثیرگذار نشر  مرسل کاشان در چهارمین نمایشگاه استانی زنجان


تقدیر دومین جشنواره کتاب های آموزشی رشد یه مناسبت ناشر و نویسنده نمونه سال 1380


تقدیر به عنوان دانشجوی مبتکر و ممتاز جشنواره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان


دریافت لوح تقدیر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد  اسلامی ودبیر نمایشگاه های بزرگ کتاب استان کردستان


دریافت لوح تقدیر ازسومین جشنواره اینترنتی داستان کوتاه دفاع مقدس در سال 1389

دریافت لوح سپاس از نمایشگاه کتاب استانی اصفهان – کاشان در اذر سال 1381


تقدیر یاوران کتاب در چهارمین آیین تجلیل از یاوران کتال در اذر 1396