عملکرد


خیر مقدم مدیر و پرسنل انتشارات مرسل کاشان و تقدیم هدیه ودسته گل به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دبیر همایش میانچال مدار معرفت

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دیدار با حضرت آیت الله العظمی سبحانی به عنوان دبیر همایش میانچال مدار معرفت

نشست هنری مدار معرفت(همایش میانچال)

تقدیر و تجلیل از حجه السلام محمد مدنی در مراسم مدار معرفت

مصاحبه با رسانه کاشانه

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

مصاحبه با رسانه ملی صدا و سیما درخصوص مدار معرفت

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

حضور فعال مجریان به نام رسانه ملی صدا و سیما در همایش مدار معرفت


مصاحبه با رادیو تهران در مصلی تهران(نمایشگاه بین اللملی کتاب)


منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

بازدید منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران از فعالیت های نشر مرسل کاشان و تقدیر از تلاشهای فرهنگی حسین علی پورمدنی در عرصه کتاب و فرهنگ


مدیر فرهنگی از سوی بعثه مقام معظم رهبری در حج و مدیر و کارگزار فرهنگی حج و عتبات


تاسیس کتابسرای مرسل

سخنرانی جناب آقای صائم کاشانی (شاعر) در مراسم افتتاح کتابسرای مرسل

سخنرانی جناب آقای زجاجی در مراسم افتتاح کتابسرای مرسل


مصاحبه در کنار دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد در نمایشگاه بین اللملی


حضور فعال در انجمن های علمی ادبی

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani
حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دیدار با شخصیت های تشریفاتی کشوری در نمایشگاه بین المللی  

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

دیدار با شخصیت های سیاسی در نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani
حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani

بازدید جناب دکتر سید حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد به همراه سفیر کشور قطراز فعالیت های انتشارات مرسل

حسینعلی پورمدنی|پورمدنی|دکتر پورمدنی|حسین علی پورمدنی|نشرمرسل|دکترحسینعلی پورمدنی|pourmadani|drpourmadani