مقوله اجتماعی

قوانینی در حمایت از گروه های آسیب پذیر (معلولین،سالمندان و….)
شایسته سالاری
سلامت و امنیت اجتماعی
تقویت نهادهای اجتماعی
ارتقای سرمایه اجتماعی


مقوله فرهنگی

تقویت ارزشهای دینی و معنوی جامعه
حفظ و احیای فرهنگی
صیانت از هویت و‌میراث فرهنگی
ارتقای فرهنگ عمومی
توسعه و پخش کتاب کتابخانه ای بصورت پاره وقتی


مقوله رفاهی

ایجاد مکانهای تفریحی برای جوانان شهرستان کاشان
ایجاد افکار باز و دیدی وسیع به مقوله تفریح های شاد و روحیه ساز برای مردمان شهر


مقوله محیط زیست

رسیدگی به جداسازی سطل های زباله شهرستان
جمع اوری زباله های کاغذی بصورت منظم و سرمایه گذاری


مقوله کشاورزی

ایجاد شبکه های ابیاری قطره ای
یکپارچه سازی اراضی با استفاده از تدوین قوانین جدید
حمایت از توسعه شرکت های تعاونی زراعی و گسترش صندوق های بیمه


مقوله تولیدی

راه اندازی مجدد کارخانه های غیر فعال
ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی متناسب با محورهای توسعه شهرستان
اعطای سازوکارهای تشویقی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان


مقوله سیاسی

صیانت از دست آوردهای انقلاب اسلامی
باز شدن درهای بسته به روی نخبگان علمی و سیاسی برای نفوذ به مراکز قدرت
تقویت روزنامه ها و رسانه های عمومی
توجه به حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان
تقویت دموکراسی
تقویت آزادی های مشروع و قانونی


رفاهی خدماتی

تامین نیازهای اولیه دغدغه های خوراک پوشاک بهداشت مسکن
ارایه خدمات عمومی به شهروندان
افزایش و بهبود سطح درآمدها
توزیع عادلانه یارانه ها
فقر زدایی
گاز رسانی به محله های محروم


بانوان

از بین بردن طبقات جنسیتی
از بین بردن افکار خرافه گرانه درباره ی بانوان
ایجاد محیط های تفریحی مخصوص بانوان